تماس باما

web:   sms700.ir    

           دفتر پشتیبانی : رامهرمز-خیابان طالقانی غربی-پاساژکوروش-طبقه پایین-واحد2

           پست الکترونیک : pnu@mailfa.com  - moshaversms@gmail.com

           تلفن های تماس :

061-43535005

0916-9218363

0938-6090034

با تشکر از انتخاب شما